Skip to content
免費更改香港或英國地址 | 全部雜誌包郵 | WHATSPP: (852) 37538400 *請細閱有關條款
免費更改香港或英國地址 | 全部雜誌包郵 | WHATSPP: (852) 37538400 *請細閱有關條款

初小組(六至九歲)

參加比賽,贏取豐富獎品!

報名表格

獎品及贊助

細則

冠軍

午餐食物盒乙個

 

全年雜誌贈閱乙份

「我愛發薪日」大富翁遊戲乙份

「冰雪連天」桌上遊戲乙份

竹製牙刷乙枝

環保飲管乙枝

益智遊戲乙份

免費參與環保工作坊乙次

亞軍

半年雜誌贈閱乙份

免費參與環保工作坊乙次

「我愛發薪日」大富翁遊戲乙份

「冰雪連天」桌上遊戲乙份

竹製牙刷乙枝

環保飲管乙枝

益智遊戲乙份

季軍

半年雜誌贈閱乙份

免費參與環保工作坊乙次

「我愛發薪日」大富翁遊戲乙份

「冰雪連天」桌上遊戲乙份

益智遊戲乙份

環保飲管乙枝

優異獎

三個月雜誌贈閱乙份

免費參與環保工作坊乙次

「我愛發薪日」大富翁遊戲乙份

環保飲管乙枝

x

x